top of page

牧師廚房:洋蔥炒牛肉

好耐無拍片了 …… 呢排睇得多YouTube,於是 …… 技術所限,純粹攞住手機自拍而已, 學好多YouTube所講: 「喜歡的話,記得留言、Subscribe呢個頻道、俾個like、同埋㩒埋個鐘仔呀。」

是日主題:洋蔥炒牛肉 材料:洋蔥2個、蒜頭10多粒、牛肉(兩塊Costco嘢) 醬汁:白胡椒鹽、黑胡椒鹽、蒜鹽、蠔油
Opmerkingen


bottom of page